background

Aktuální nabídky


Smlouvy


SMLOUVY
Kupní, darovací a jiné smlouvy na nemovitosti za velmi nízké ceny
 
Nabízíme odborné vypracování
 kupní smlouvy a smlouvy o budoucí  kupní smlouvě
 darovací smlouvy s případným věcným břemenem doživotního užívání
 smlouvy o převodu členských práv a povinností k družstevnímu bytu
 dohody o zrušení a vypořádání  podílového spoluvlastnictví
 
Další poskytované služby
 
 smlouva o zřízení zástavního práva
 smlouva o zřízení předkupního práva
 dohoda o vypořádání společného jmění manželů
 zastupování v řízení o vkladu práva do katastru nemovitostí
 kontrola smlouvy předložené protistranou a další služby
 

Kontaktní osoba: Mgr. Jan Herout
Telefon: +420 602 305 388
E-mail: info@prevodynemovitosti.cz
Advokátní kancelář: Masarykovo nám. 3, Jihlava
  Web: www.PrevodyNemovitosti.cz